Městský úřad v Kopřivnici, obec Velehrad a úřad městské části Brno-Jundrov spojuje snaha o zelenější provoz. Všechny prošly environmentální analýzou provozu, která vyhledává slabá místa a navrhuje cesty vedoucí k udržitelnému fungování. To přispěje k úspornějšímu a šetrnějšímu fungování.

 

Pracovníci STEP osobně navštívili všechny úřady a podrobně se zaměstnanci a vedením probrali provoz a nákupy úřadů. Hlavní oblasti byly podobné: výběr papíru a snižování jeho spotřeby, výběr výpočetní techniky a úsporný provoz, úklid a úklidové prostředky, úspory elektřiny a vody, výběr občerstvení. Vždy jsme spolu s pracovníky hledali opatření ušitá na míru konkrétní situaci a potřebám úřadu.

Řešení mohou být velmi rozdílná. Například v Kopřivnici, která je už řadu let Zdravým městem, mají velmi propracovaný systém úspor elektřiny, tak jsme se zaměřili na zlepšení třídění odpadů v kancelářích a doporučili jsme zažádání o status Fairtradového města. Velehrad s dvanácti stovkami obyvatel zase každoročně hostí poutě a oslavy, na které přijedou desetitisíce návštěvníků a největší potenciál na změnu je právě u těchto akcí – je možné nabídnout vratné kelímky na nápoje, promyšleně řešit dopravu i propagaci. V Jundrově lze do aktivit zapojit i místní školy a obyvatele nebo třeba zavést ekologický úklid bytových domů ve správě městské části. Ve všech úřadech jsme se věnovali rovněž veřejným zakázkám a navrhli způsoby, jak environmentální kritéria zahrnout do nákupů.

Na všechny analýzy navázalo školení pro pracovníky úřadů. Ve Velehradě se ho účastnil rovněž ředitel místní školy, pracovníci z jiných úřadů v mikroregionu a knihovníci. Právě pochopení a podpora ze strany vedení i zaměstnanců je pro úspěšné zavedení změn nezbytná.

Ekologickému provozu úřadů a institucí se věnují naše webové stránky www.zeleneuradovani.cz.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a Magistrátem města Brna. 

logo Brno

                               www.mzp.cz                                                         www.brno.cz