O naši činnosti, našich členech a financích v roce 2016 se dočtete vše podstatné ve výroční zprávě.