Síť ekologických poraden STEP pořádá v úterý 17. dubna  hned dvě akce pro veřejnost v Plzni.

Od 9 hodin seminář Veřejná prostranství bez chemie určený veřejné správě a správcům veřejných prostranství věnovaný dopadům herbicidů používaných ve městech na životní prostředí a zdraví a alternativním metodám odstraňování plevelů ve městech všetně praktických ukázek na místě.

Od 16.30 besedu pro zahrádkáře a Plzeňáky týkající se nechemického odstraňování plevelů v Plzni a šetrným postupům použitelným na každé zahradě.

Metodika pro veřejnou správu: Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích.

Pozvánka seminář

 

 

 Pozvánka zahrady