Síť ekologických poraden STEP připravila šablonu zbrusu nového a v ČR ojedinělého EKOcestovního příkazu. Program, oproti běžnému cestovnímu příkazu používanému pro evidenci služebních cest, počítá emise skleníkových plynů z každé cesty podle použitého způsobu dopravy. Zobrazuje, jak má jednotlivá služební cesta dopad na globální klima a motivuje ke zvolení ekologičtějšího způsobu. Je možné zvolit různé druhy veřejnou dopravy, např. vlak nebo autobus, ale i různé pohony osobních aut. Podpořeno Statutárním městem Brno. (Prosinec 2018.)

EKOcestovní příkaz ke stažení a další informace o šetrné dopravě v kanceláři.