Síť ekologických poraden STEP zve na seminář

Novinky v environmentálně šetrném provozu institucí a ve snižování odpadů v obcích.

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 9:00 do 15:00 hodin na Magistrátě hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 - Staré Město. Místnost č.: 349.
Seminář je určen pro starosty a místostarosty, tajemníky a nákupčí úřadů, ředitele a vedoucí příspěvkových organizací (knihovny, školy, školky, muzea,...) a další osoby odpovědné za řízení organizací, podniků a veřejných institucí.

Stáhněte si pozvánku

Cíl semináře

Ukázat úřadům a veřejným institucím jak šetřit životní prostředí i obecní finance v oblasti provozu
institucí a nakládání s odpady v obcích.

Na semináři se dozvíte

 • novinky v oblasti environmentálně šetrného provozu institucí (legislativa, metodiky, příklady
  dobré praxe);
 • jak přispět svou každodenní činností k ochraně životního prostředí;
 • jaká úsporná opatření je možné zavést na Vašem pracovišti s cílem snížení nákladů na provoz;
 • jaké jsou finanční aspekty těchto opatření;
 • o pravidlech pro uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy;
 • o ekoznačkách, ekologicky šetrném úklidu, kancelářských potřebách a vybavení, dopravě a úsporách energie a vody;
 • Jak snižovat produkci odpadu v obcích a komunikovat toto téma s veřejností;
 • snižování celkové produkce odpadů;
 • snižování produkce směsného (zbytkového odpadu);
 • úřad jako příklad a vzor pro své obyvatele.

Proč?

 • Protože ekologický provoz a odpadové úspory přináší
 • snížení zátěže životního prostředí díky pořizování environmentálně příznivého zboží a služeb;
 • příklad pro ostatní občany, jiné úřady, firmy;
 • podporu uvádění na trh a další šíření ekologicky příznivých výrobků;
 • může také znamenat úspory nákladů;
 • zdravější prostředí pro pracovníky a návštěvníky.

Pro koho?

Starosty a místostarosty, tajemníky a nákupčí úřadů, ředitele a vedoucí pracovníky škol, školek,
knihoven, domů s pečovatelskou službou, další osoby z organizací, odbornou veřejnost se zájmem
o téma environmentálně šetrného provozu a odpadů v obcích.

Lektoři

Mgr. Ing. Petr Ledvina, Síť ekologických poraden STEP, Ekologický institut Veronica
Ing. Milan Havel, Arnika

Ing. Milan Havel: odborník na problematiku odpadů, ekoporadce. V Arnice se od jejího vzniku zabývá problematikou odpadů a toxických látek v rámci programu Toxické látky a odpady.
Organizátor soutěže „Odpadový Oskar“.

Mgr. Ing. Petr Ledvina: Síť ekologických poraden STEP a Ekologický institut Veronica
vedoucí ekologické poradny; expert, konzultant a autor publikací věnovaných environmentálně šetrnému provozu institucí a domácností.

Představíme Vám příklady dobré praxe z konkrétních institucí a pozveme Vás k diskusi nad tím, jak je to u Vás. Seminář je pro všechny účastníky ZDARMA, na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
Vaši účast prosím potvrďte emailem do 2. 12. na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uveďte Vaše jméno, pracovní pozici a název instituce.

Seminář se uskuteční s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v rámci rozhodnutí č. 301/32/19, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR. Seminář se koná za podpory Hlavního města Prahy.