Upozorňujeme, že Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 1.výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II". Uzávěrka výzvy je 28.7.2014.
Bližší informace zde.