Síť ekologických poraden změnila svůj organizační řád a standardy ekoporadenství. Oba tyto dokumenty prošly změnou na základě usnesení Valné hromady STEP, která se konala 9.-.10.6.2014. Bližší informace jsou k nalezení na našich webových stránkách.