Síť ekologických poraden organizuje BEZPLATNÉ AKREDITOVANÉ kurzy pro veřejnou správu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Kurzy jsou na témata environmentálního provozu institucí a tzv."měkkých dovedností". Více informací a přihlášky naleznete zde.