Výzva Ministerstva životního prostředí v Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Tradiční zdroj financí na jeden rok, žádosti od 10 000 do 200 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je  3. listopadu 2014, výsledky budou zveřejněny  do konce roku.

Oblasti podpory: Ochrana přírody a  biologické rozmanitosti; Životní prostředí obcí a měst a Znalosti a informovanost o ŽP.


Více na  webu Ministerstva životního prostředí.

 

2. výzva Fondu pro nestátní neziskové organizace


O granty ve výši 300 000 – 1 milion Kč lze žádat mj. v oblasti podpory IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny.

Projekty musí být na 12 měsíců s realizací od 1.4. 2015 do 31.3. 2016.

Uzávěrka žádostí je 2. 12. 2014 v 16.00 hod.

Více na webu FNNO.