Až do 27. února lze podávat projekty ve dvou oblastech:

  • Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP

Na pořizování vybavení do interiérů a exteriérů, nákup didaktických pomůcek a investiční akce je alokováno celkem 8 milionů Kč.

  • Pilíře EVVO a EP

Na koordinaci a rozvoj dlouhodobých celostátních a mezinárodních projektů v oblasti EVVO a ekoporadenství bude rozděleno 12 milionů korun.

Více o žádostech, výzva, formuláře a další je na webu Státního fondu ŽP.