Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo poslední výzvu na podávání projektů z OPŽP v tomto programovacím období.

Zaměřuje se na nakládání s bioodpady a kovy v obcích, úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie i obnovu a vytváření krajinných prvků.

Více na webu ministerstva.