Mezinárodní konference o hospodaření s dešťovou vodou začne v 26. března v 9.30 v hotelu Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1.

Na konferenci se objeví odborníci z Čech i ze zahraničí, simultánní tlumočení zajištěno.

 

  • Fredy Mark (Švýcarsko), vedoucí Úřadu život­ního prostředí kantonu Appen­zell Innerrhoden
  • Andreas Matzinger (Německo), výzkumník v Kompe­tenz­zen­trum Wasser Berlin
  • Marco Schmidt (Německo), akade­mický pracovník na Tech­nische Univer­sität Berlin
  • Petra Schin­nec­ková (ČR), vodo­hos­po­dářka odboru koncepce a rozvoje, Magis­trát města Olomouce
  • David Stránský (ČR), ČVUT v Praze, před­seda výboru CzWA – Asociace pro vodu ČR
  • Jiří Vítek (ČR), odborník na HDV, JV PROJEKT VH s.r.o., člen CzWA – Asociace pro vodu ČR
  • Vojtěch Bareš (ČR), akade­mický pracovník na ČVUT v Praze, člen CzWA – Asociace pro vodu ČR
  • Petr Hrubant (ČR), vedoucí oddě­lení ochrany přírody a krajiny, Městská část Praha 12
  • Richard Kohout (ČR), refe­rent odboru život­ního prostředí, Městský úřad Lanškroun

Registrace je možná do 20. března, účastnický poplatek je 800 Kč, snížený 300 (pro NNO, studenty, veřejnou správu a akademiky).

Více na http://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/