Ochranu našich přírodních klenotů zajišťují kromě českých zákonů i významné evropské směrnice o ptácích a o stanovištích. Bohužel Evropská komise se v současné době ocitá pod tlakem průmyslové lobby a zvažuje provést v evropských předpisech změny, které by vážně ohrozily i naši krajinu. Dejme všichni najevo, že se změnami nesouhlasíme, a směrnice naopak plně podpořme!

Kampaň zajšťuje Zelený kruh. Formulář, informace a vše potřebné najdete na jejich webu.