Kdo o nás rozhoduje? No my sami!

Nebo se můžeme do rozhodování alespoň zapojit. Co můžeme udělat jako občané a co jako spolek? Co se podařilo změnit?

Lektoruje: Mgr. et Mgr. Hana Chalupská

20. ledna 2016, zasedací místnost Otevřené zahrady, Údolní 33, Brno

Hlaste se předem na email: renata.plackova@ekoporadna.cz

Pro účastníky máme připravené drobné občerstvení, certifikát a studijní text.

Pozvánka k šíření a připomínání.

 

loga fondnno nros partnestvi eeagrants velka rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.eeagrants.cz www.fondnno.cz