V podniku ekologicky
 • Obsah
 • Úvod
 • Energie, správa budov, ochrana klimatu
 • Odpady
 • Ovzduší
 • Voda a zemědělství
 • Zeleň, lesy, ochrana přírody a krajiny
 • Chemické látky
 • Dobrovolné nástroje
 • Možnosti spolupráce
 • Příklad 1: Obchod
 • Příklad 2: Kancelář
 • Příklad 3: Kadeřnictví a kosmetika
 • Příklad 4: Autoservis
 • Test na prověření
      nabytých znalostí
 • Adresář Sítě
      ekologických poraden
 • Literatura a
      internetové zdroje
 • Tiráž