Ekologická olympiáda pro žáky středních škol


Oblast

Environmentální výchova

Historie

Průkopníkem ekologické olympiády pro žáky středních škol (dále jen EO) byl středoškolský profesor Vlastimil Hušek, který působil na gymnáziu v Novém Jičíně. Tam také proběhly první ročníky EO. Jako člen ČSOP Vlastimil Hušek hledal další partnery a místa, kde by ve spolupráci s ČSOP bylo možno rozšiřovat soutěž. Oslovil i ZO ČSOP KOSENKA. V roce 1992 se náš zástupce zúčastnil jako člen poroty a pozorovatel této soutěže přímo v Novém Jičíně. Od roku 1993 naše organizace každoročně pořádá EO i ve Valašských Kloboukách. Od roku 1994 je vyhlašovatelem soutěže na národní úrovni Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Od roku 2001 pořádáme ve Valašských Kloboukách EO jako krajské kolo soutěže a na jejím základě dále rozšiřujeme partnerskou spolupráci v oblasti environmentálního poradenství, vzdělávání a výchovy. Odborná témata EO se obměňují. Osmý ročník byl věnován tématu Voda a les.

Popis projektu

Cíle ekologické olympiády:

Ekologická olympiáda je určena středoškolské mládeži ve věku 15-18 let. Soutěží tříčlenná družstva. Soutěž se skládá minimálně ze 2 částí, teoretické a praktické. Dále bývá program doplněn odbornými semináři, exkurzemi a společenským programem. Počet doprovodných částí či programů si stanoví pořadatel sám dle svých možností. Teoretická část je tvořena testovými otázkami a úkoly zaměřenými na analýzu souvislostí a znalostí různých oborů ekologie. Probíhá zpravidla ve škole. V druhé části řeší soutěžící praktické úkoly využitelné pro ochranu přírody a životní prostředí v místě soutěže formou týmové spolupráce celého družstva. Hodnocení zajišťuje odborná porota, jejíž členové a další přizvaní odborníci po ukončení soutěže při exkurzi nebo semináři prakticky demonstrují vlastní odborné přístupy k řešeným problémům EO inspirativní pro studenty i pedagogy.

Partneři:

Financování

Ekologická olympiáda středoškoláků byla v roce 2001 pořádána pod záštitou a s finančním přispěním Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody , Lesů ČR s.p., města Valašské Klobouky a Rady Zlínského kraje. Na spolufinancování celé soutěže se dílčím způsobem podílí i ZO ČSOP, která dále zapojuje do přípravy a provedení soutěže řadu svých členů, dobrovolníků a příznivců. Organizátoři dále soutěž rozvíjejí na základě systémové analýzy průběhu a výsledků EO.

 

Prvky udržitelnosti

Sociální

vzniklém Zlínském kraje.

Environmentální

životní prostředí

Ekonomické

 

ukázka SWOT analýzy EO 2001

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 • Dodržování časového harmonogramu při zdánlivém chaosu organizace
 • Srdečná a upřímná atmosféra
 • Důraz na syntetický a týmový přístup
 • Důraz na strukturovaní projevu, výraz projevu
 • Možnost seznámení s výsledky zpracovaného projektu a jejich konfrontace v reálu s praxí
 • Práce v terénu
 • Týmová práce založená na uvažování a používání již naučených fakt
 • Večerní akce, která spolčí lidi
 • Příjemní organizátoři a prostředí
 • Praktická část
 • Způsob rozhodování poroty při kvízu byl velmi chaotický
 • Nedostatek času
 • Nesrovnatelná obtížnost otázek
 • Velké intervence některých vyučujících
 • Neobjektivní hodnocení, i když si uvědomujeme, že je to těžké takhle hodnotit
 • Málo času na přípravu praktické části
 • Málo otázek v teoretické části
 • Pouze dvě kola testu - riziko náhodné inspirace
 • Zaujatý postoj členů poroty při hodnocení
 • Nevegetariánská strava

VNĚJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI

VNĚJŠÍ HROZBY

 • Nabídka katalogu otázek a správných odpovědí z oblasti vodního hospodářství
 • Nabídka technické pomoci p. Havlíčka při přípravě lepšího mapového podkladu pro projekt
 • Lépe formulovat otázky v anketě
 • Přesně a důrazně vysvětlit praktickou část, aby bylo jasné co mají studenti zpracovávat
 • Vhodnější forma testu
 • Společenská část zápolení : výměna názorů, zkušeností, informací
 • Společné setkání studentů, pedagogů, organizátorů
 • Bližší informace studentům o ekologických brigádách a aktivitách
 • Špatné počasí
 • Prostory na gymnáziu s přibývajícím počtem družstev začínají být těsné
 • Onemocnění hlavních organizátorů - obtížná nahraditelnost
 • Stereotyp soutěže
 • Nedostatek financí
 • Ukonejšení letošním úspěchem. Pořád je co vylepšovat

Nositel projektu

ÚVR ČSOP /na národní úrovni/
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA /krajské kolo/
Brumovská 11, Valašské Klobouky 766 01,
tel. 0636/320069, vedoucí Pavlína Kolínková

Místo

Město Valašské Klobouky, mikroregion Jižní Valašsko