Jihočeský Letokruh - kruh výměn


Oblast

Alternativní ekonomika

Historie

Myšlenka kruhu výměn je stará již několik desítek let. Zrodila se ve Spojených Státech jako alternativa k oficiální ekonomice a je známa pod pojem LETS (Local Exchange Trading Systém). Dnes fungují ve Spojených Státech i jinde ve světě místní skupiny o tisících členů.

Jihočeský Letokruh vznikl v únoru 2000 a je jedním z prvních LETS v České Republice. Založilo ho společně několik přátel ve chvíli, kdy jejich úsilí bylo podpořeno praktickou zkušeností manželů Novákových, kteří se s LETS setkali v Norsku, kde předtím žili. Při svém vzniku měl Letokruh 9 členů. Prostřednictvím Bulletinu Rosy se s myšlenkou seznámila širší veřejnost a postupně se skupina rozrostla na současných 47 (březen 02) členů. Růstový potenciál je veliký, neboť každý něco má nebo umí, co může nabídnout výměnou.

Popis projektu – jak to funguje

Systém LETS je založen na tom, že spojuje lidi a podporuje lokální ekonomiku. Velice prostě lze říci, že myšlenka LETS vychází z toho, že každý může nabídnout nějaké své schopnosti a nebo “zboží“ výměnou za schopnosti a přebytky někoho jiného. Řeklo by se : směnný obchod, na to není nutné mít žádný LETS, ale toto moderní know-how nejen znovuoživuje prastarý směnný obchod, ale přináší mu značné rozšíření a výhody. Prakticky to vypadá tak, že každý zúčastněný sepíše seznam svých nabídek a poptávek, tj. jednak dovedností, které může nabídnout a věcí, které má doma a rád by se jich zbavil a na druhou stranu jakou pomoc by potřeboval nebo co shání. Tyto seznamy se potom publikují společně s adresářem všech zúčastněných, takže každý jednotlivec má představu o veškeré nabídce a poptávce. V případě Letokruhu vychází takzvaný Měsíčník, to znamená, že nabídka a poptávka se aktualizuje jednou za měsíc. Měsíčník je členěn do rubrik, např. doprava, nábytek, sportovní potřeby, potraviny, půjčky, řemesla ap. Aktuální informovanost není ale zdaleka jediným přínosem systému LETS. Další výhodu skýtá právě možnost “kruhové výměny“. Např. : člen A dodá brambory členu B, B vytvoří webstránku pro C, C pohlídá děti A. Pro evidenci výše čerpání / plnění jednotlivých členů slouží virtuální platidlo, v Letokruhu evidujeme “žaludy“. Hodnota platidla se stanoví orientačně na začátku fungování systému a potom se ustálí podle toho, jak si ho členové cení. “Žaludy“ nepodléhají inflaci ani devalvaci a neplatí se z nich úroky. Na začátku mají všichni členové “0“ a když někdo systém opouští , měl by svůj účet vyrovnat opět na nulu, aby součet byl stále nula. Systém má administrátora, který eviduje všechny změny, převody žaludů, jak mu je členové hlásí na předtištěných lístcích. Měsíčník zpracovávají a rozesílají v našem případě čtyři dobrovolníci, kteří se pravidelně střídají. Jednou za čtvrt roku se sumarizují výsledky, tak, aby měl každý přehled o své aktivitě a stavu na “žaludovém účtu“.

Financování a administrativa

Činnost administrátora stejně jako práce vydavatelů Měsíčníku je hrazena z členských poplatků, které činí 25,- resp. 75,- Kč/rok podle toho, jestli dostáváte Měsíčník v tištěné nebo elektronické podobě. Žádné další finanční nároky systém nemá a odpadá tak nutnost žádání o granty a shánění sponzorů. Z administrativního hlediska je Letokruh po všech stránkách neformální skupina, není nutná žádná registrace ani jakékoli jiné jednání s úřady.

Pravidla fungování systému jsou formulována na příležitostných schůzkách, které se konají asi dvakrát do roka. Novinky jsou potom publikovány v následujícím Měsíčníku, kde je následně prostor i pro připomínky a kritiku. K tomuto účelu průběžně slouží také internetová konference, která byla pro členy Letokruhu zřízena. Přesná pravidla jihočeského Letokruhu je možné si přečíst na internetové stránce http//www.letokruh.webpark.cz

Silné stránky

Slabé stránky

Nositel

Letokruh představuje neformální sdružení lidí (v současnosti asi 50). Činnost zaštiťuje Rosa – Jihočeská společnost pro ochranu přírody, o.p.s. (tel 038/7432030, E-mail rosa@ecn.cz ) . Kontaktní osoby a koordinátoři Letokruhu : Vítek Novák (tel 038/7314198, E-mail enviro@an.no ), Rudolf Belec (tel 0338/321038, E-mail kamenici@razdva.cz ). Internetová stránka Letokruhu : http//www.letokruh.webpark.cz

Místo

Převážná většina členů Letokruhu žije v Jižních Čechách, zejména v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Žádné formální prostorové omezení však neplatí, jednotlivci jsou i v severních Čechách a v Rakousku.