PARK NA FIFEJDÁCH - MÍSTO K ŽIVOTU


Darování Statutárnímu městu Ostrava

V období od září 2000 do jara 2001 probíhalo předávání Parku jako daru Statutárnímu městu Ostrava. Předávání se účastnil také Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do jehož péče byl park posléze předán.

Údržba Parku

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz hledal formou výběrového řízení organizaci, která by Park udržovala v náležitém stavu. Do tohoto výběrového řízení dodatečně přizval i Vitu. Vita zvítězila ve výběrovém řízení a v srpnu 2001 přijala objednávku na práce spojené s údržbou Parku (např. sečení trávy, dosadba rostlin, výměna písku v  pískovištích, zakůrování výsadeb, nátěr laviček a dřevěného přístřešku, …). K pracím přizýváme děti z mateřské a základní školy u Parku (např. výsadba keřů) i dospělé (nátěry laviček).

Akce pro děti i dospělou veřejnost

Vedle údržby Vita pravidelně připravuje pro děti i dospělé ze sídliště řadu pestrých aktivit a akcí (viz rámeček). Při jejich realizaci spolupracuje také s místní mateřskou a základní školou. Programy pod širým nebem probíhají v odpoledních hodinách pracovních dnů a jsou naplněny rukodělnými a poznávacími aktivitami. S velkým ohlasem se setkaly např. jízdy na koních, stloukání a vyvěšování ptačích budek, malování na textil a sklo nebo výroba vánočních ozdob a vánoční zvyky (odlévání olova, pouštění lodiček).

Na realizaci těchto programů se podílí i pan Zdeněk, novopečený důchodce ze sídliště, který se s Vitou seznámil při stavbě Parku. Kromě pomoci při programech pod širým nebem se od září 2001 dobrovolně stará také půjčování her pro děti ze sídliště. Třikrát týdně je jim k dispozici ping-pong, petang i šipky.

Plánování i stavbu Parku považujeme za začátek, současné aktivity v Parku za kráčení, jehož cílem je naučit lidi, aby byli samostatní.

Využití zkušeností v dalších místech

Vita navázala spolupráci s dalšími městy, které mají zájem, aby se na utváření veřejných prostor podíleli i jejich obyvatelé. V roce 2001 Vita společně s Městským úřadem v Hlučíně a školními dětmi zmapovala sídliště OKD a vytipovala problémy, které jeho obyvatele trápí. Městský úřad v Orlové Vitu přizval k plánování budoucího vzhledu strže spolu s občany a v Boskovicích pracovníci Vity facilitovali setkání s veřejností k řešení problémů části židovského města.