PANEL-STORY V NOVÉM LÍSKOVCI


Oblast

Úspory energie, regenerace panelových domů, zapojení nájemníků do správy bytových domů.


Historie

Městská část Nový Lískovec má 13 tisíc obyvatel, asi 600 obyvatel bydlí v původní historické části Nového Lískovce v rodinných domcích, většina obyvatel však bydlí v sídlišti, které má zhruba tři části. Třetinu zástavby tvoří cca 20 let staré panelové domy, polovinu panelové domy postavené v letech 90-94 a zbytek je nová zástavba z posledních let. Zvláštností městské části je, že se v ní koncentrují a násobí všechny negativní jevy panelových sídlišť. Nejstarší panelové domy jsou nekvalitně provedeny a tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů domů jsou velmi špatné. Byty jsou přetápěny a nájemníci platí značné částky za topení. Na to, že jsou domy staré teprve 20 let, jsou ve velmi špatném technickém stavu. Novější zástavba má sice o něco kvalitnější panely (sendvičové s 6 cm polystyrenu), ale do absurdna dovedená hustota zástavby činí z Nového Lískovce nejhustěji zastavěné sídliště v Brně. (Projekt prý původně počítal se čtyřpatrovými domy, na poslední chvíli byl projekt na pokyn ÚV KSČ změněn na osmi až desetipatrové.) Asi třetina bytů je obecních, zbytek jsou domy družstevní. Situaci komplikuje umístění sídliště - na svahu, mezi domy je tak minimum vodorovných ploch (které jsou však všechny vyasfaltovány a slouží jako komunikace nebo parkoviště). Zeleň se nachází pouze na svazích, ploch vhodných například pro hřiště a další vybavenost je minimum. Humanizace sídliště byla řešena v urbanistické studii, která navrhuje oživit sídliště dynamickými prvky na střechách domů, doplňuje sídliště vybaveností a snaží se řešit bezútěšnou situaci s parkováním osobních automobilů, převážně návrhy podzemních nebo samostatných parkovacích objektů. Tato studie byla již projednána, nebyla však dosud schválena.


Popis projektu

V polovině roku 1999 se sešli ke schůzce zástupci nájemníků brněnského obecního domu na Oblé ulici číslo 2 a několik členů zastupitelstva (komise pro úspory energií) městské části k diskusi o komplexní regeneraci jejich domu. V té době již byly k dispozici informace o připravovaných vládních programech na podporu komplexní regenerace a humanizace panelových sídlišť a nájemníci, kteří se o tyto programy zajímali, navrhli, aby i městská část Nový Lískovec programy využila.

Návrh získal odezvu především u zastupitelů z komise pro úspory energie; několikrát se sešla neformální pracovní skupina, která se rozhodla zpracovat Nový Lískovec jako pilotní projekt, na kterém by se mohla demonstrovat vzorová regenerace domu na dům nízkoenergetický, s větším komfortem pro nájemníky. Zároveň měl projekt ukázat, že tohoto standardu lze dosáhnout bez extrémně vysokých finančních nákladů. Iniciativa nájemníků inspirovala vedení městské části k rozhodnutí regenerovat ne jeden dům, ale rovnou celé sídliště. V té době se začala scházet skupina nadšenců z řad nájemníků, nezávislých odborníků, nevládních organizací a některých členů zastupitelstva, kteří započali diskusi o regeneraci domů. Přestože se pracovalo s jasným záměrem nalézt kvalitní varianty (s využitím zahraničních zkušeností) a vytvořit pilotní řešení skutečně fungujícího nízkoenergetického panelového domu za přijatelnou cenu, přinesla prvotní nezkušenost, nepřipravenost a malá trpělivost několik chyb, které se musely posléze napravovat. Na podzim roku 1999 bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta komplexní regenerace, v němž byla v prosinci 1999 vybrána společnost Průmyslové stavby, a.s., s níž městská část uzavřela smlouvu na zpracování realizačních projektů komplexní regenerace deseti panelových domů (nejstarší obecní domy ve správě městské části). Přestože v zadání soutěže bylo jasně formulováno, že se jedná o komplexní řešení s vysokým standardem úspor, smlouva navržená firmou o ničem takovém nehovořila. Přes intenzivní jednání se však nepodařilo dojít k akceptovatelnému řešení a zastupitelstvo městské části nakonec schválilo částečné odstoupení od smlouvy.


Slabé stránky přípravné fáze


V roce 2000 se podařilo uskutečnit následující kroky:


Spolupráce


Politická podpora

V první polovině roku 2000 se podařilo získat podporu zastupitelstva, a to podporu konsenzuální, jak ze strany opozice, tak koalice. Pracovní skupina pro regenerace zahájila s maximální podporou zastupitelstva městské části systematickou přípravu na program regenerace.


Co bude dál - vize projektu

Rok 2001 bude klíčovým rokem. V tomto roce by měl vzniknout projekt řešící proměnu paneláku v nízkoenergetický dům. Řešení by mělo být v průběhu přípravy široce konzultováno, včetně zahraničních odborníků. Průběžně s ním budou seznamováni obyvatelé domů navržených k regeneraci, přičemž komunikaci s občany a aktivní účast nájemníků v celém projektu lze považovat za jeden z hlavních předpokladů úspěšnosti celého řešení. Bydlet v nízkoenergetických domech vyžaduje totiž změnu v přístupu i chování nájemníků - vědomí spoluúčasti na správě bytových domů a možnost věci kolem sebe ovlivnit, jsou důležité. Pro představení projektu se bude v březnu 2001 konat seminář za účasti našich i zahraničních expertů a hlavně představitelů samosprávy městské části a obyvatel regenerovaných domů. V květnu bude uspořádána exkurze do Rakouska, kde se účastníci budou moci přesvědčit, jak nízkoenergetické domy fungují ve skutečném životě. O finanční příspěvek na uspořádání semináře jsme požádali v rámci Fondu malých projektů CBC Phare. Poté, co bude získáno stavební povolení, přijde pravděpodobně nejtěžší fáze: výběr zhotovitele stavby - firmy, která bude schopna tento náročný projekt realizovat v odpovídající kvalitě a respektovat výjimečnost a inovační charakter projektu; v této fázi se předpokládá úzká spolupráce s rakouským partnerem projektu. Plánuje se také zaškolení pracovníků dodavatelské firmy na provádění detailů zateplení a dalších systémů. Rovněž zaškolení pracovníků, kteří budou kontrolovat a vyhodnocovat spotřebu tepla, bude provedeno ve spolupráci s VUT i rakouským partnerem.


Nositel projektu

Statutární město Brno - městská část Brno-Nový Lískovec Kontakt: Ing. Jan Sponar tel.: 4721 1333, e-mail: info@nliskovec.brno-city.cz


Co je nového?