Síť ekologických poraden STEP, z.s. (dále jen STEP) sdružuje ekoporadny, ekoporadkyně a ekoporadce z celé České republiky, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci oboru ekologického poradenství, zabývá se osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných institucí i občanů. Ekologické nebo také environmentální poradenství je soubor služeb, které pomáhají občanům i různým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

STEP byla založena v roce 1997. V současné době jsou členy ekologické poradny: Arnika (Praha, České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava, Ostrava a Uherské Hradiště), Calla (České Budějovice), Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska (Blahutovice, část obce Jeseník nad Odrou), Ekoinfocentrum (Jihlava), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VUHU (Most a Kralupy nad Vltavou), Sdružení Krajina (Žďár nad Sázavou), Rosa (České Budějovice), Sdružení Krajina (Počítky u Žďáru nad Sázavou), Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER (Horní Maršov, Hradec Králové, Litoměřice), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), ZO ČSOP Koniklec (Praha), ZO ČSOP Veronica (Brno a Hostětín), ZO ČSOP Vlašim.

Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytváření ekologického povědomí obyvatelstva a budování občanských struktur, které působí jako protiváha jednostranným politickým či ekonomickým rozhodnutím.

Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty "městských" poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie, spotřebitelským poradenstvím, poradny "venkovského typu" věnují pozornost podpoře trvale udržitelného využívání krajiny a podpoře ekologického zemědělství.

STEP usiluje zejména o

  • prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů veřejné moci a podnikatelské sféry;
  • podporu vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností a informací jeho členů v oblasti ekologického poradenství, pomoc při udržování pospolitosti mezi členy STEP;
  • zastupování, obhajování a prosazování společných zájmů i odborných názorů členů STEP ve vztahu k orgánům veřejné moci a jiným partnerům;
  • účast na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, na dbání o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a péči o jejich odborný růst a informovanost.

Síť ekologických poraden ČR - STEP je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe.

A má wikikartotéku s návodem.