Stanovy organizace si můžete přečíst zde. Stanovy jsou dále rozvedeny v organizačním řádu. Více o správných postupech je ve Standardech environmentálního poradenství.