ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

 

Arnika Arnika Praha

Chlumova 17
Praha 3

tel: 222 781 471

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.arnika.org

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

Pobočky Arniky: České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava, Ostrava a Uherské Hradiště.

 


Calla - CALLASdružení pro záchranu prostředí                                               

Fráni Šrámka 1168/35
České Budějovice

tel.: 387 310 166, 384 971 930

www.calla.cz

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.

 


 


ZO ČSOP Vlašim Vlašim

Pláteníkova 264
Vlašim

tel.: 317 845 169  317 845 965   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.csopvlasim.cz

Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Posláním sdružení je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je  sídlem a zároveň centrem aktivit.

 


Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.Rosa

Senovážné nám. 9
České Budějovice

tel. 778 164 661

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.rosacb.cz

Posláním organizace je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

 


Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVERSEVER

Horská 175
Horní Maršov

tel.: 739 203 205     

www.sever.ekologickavychova.cz

 

Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.

Pobočky SEVERu: Horní Maršov, Hradec Králové a Litoměřice.

 


Vzdělávací a informační středisko Bílé KarpatyVIS BK

Bartolomějské náměstí 47
Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545  

www.bilekarpaty.cz/vis

Vzdělávací a informační středisko se věnuje zejména ekologickým výkovým programům pro žáky a studenty, vzdělávacím akcím pro dospělé a interpretaci přírodního dědictví Bílých Karpat.

 


ZO ČSOP Veronica Veronica logo

Panská 9
Brno

tel.: 542 422 750

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.

Pobočka: Hostětín.

 


01/71 ZO ČSOP KoniklecKoniklec

Chvalova 11
Praha 3

tel.: 222 948 758


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

 


PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. EC Most

Budovatelů 2830

Most

tel.: 476 703 992
Zelený telefon: 800 195 342

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ecmost.cz

Ekocentrum shromažďuje informace o životním prostředí a zprostředkovává je ve srozumitelné podobě věeřejnosti. Zabývá se osvětou a vzděláváním. Funguje jako komunikační prostředník meti veřejností, státní správou a průmyslovými podniky. Ekologické centrum působí při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Most, které zabezpečuje jeho provoz a personální obsazení. Ekocentrum založila Česká rafinérská a další průmyslové podniky působící v oblasti Mostecka.

Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

 


Sdružení KrajinaSdružení krajina

Počítky 2

Žďár nad Sázavou

tel.: 775 239 691  566 521 259   

www.sdruzenikrajina.cz

Sdružení krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.


Ekocentrum RS ČSOP NovojičínskaNovojičínsko

Blahutovice 34

Nový Jičín

tel.:558 272 460

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

 

Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit.


ČEKATEL

 

Ekoinfocentrum ZO ČSOP ČSOP


Škrétova 5

Jihlava

tel.: 721 862 692   

www.ekoinfo-jihlava.cz

Zabývá se vzděláváním a osvětou veřejnosti a odborné veřejnosti formou poradenství dle standardů STEP a formou osvětových akcí, přednášek, seminářů, besed, medializací aktuálních témat v oblasti udržitelného rozvoje, zpracováním projektů, žádostí o dotace a jejich administrací.