ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

 

Arnika Arnika Praha

Chlumova 17
Praha 3

tel: 222 781 471

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.arnika.org

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

Pobočky Arniky: České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava, Ostrava a Uherské Hradiště.

 


Calla - CALLASdružení pro záchranu prostředí                                               

Fráni Šrámka 1168/35
České Budějovice

tel.: 387 310 166, 384 971 930

www.calla.cz

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.

 


 


ZO ČSOP Vlašim Vlašim

Pláteníkova 264
Vlašim

tel.: 317 845 169  317 845 965   

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.csopvlasim.cz

Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Posláním sdružení je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je  sídlem a zároveň centrem aktivit.

 


Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.Rosa

Senovážné nám. 9
České Budějovice

tel. 778 164 661

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rosacb.cz

Posláním organizace je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

 


Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVERSEVER

Horská 175
Horní Maršov

tel.: 739 203 205     

www.sever.ekologickavychova.cz

 

Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.

Pobočky SEVERu: Horní Maršov, Hradec Králové a Litoměřice.

 


Vzdělávací a informační středisko Bílé KarpatyVIS BK

Bartolomějské náměstí 47
Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545  

www.bilekarpaty.cz/vis

Vzdělávací a informační středisko se věnuje zejména ekologickým výkovým programům pro žáky a studenty, vzdělávacím akcím pro dospělé a interpretaci přírodního dědictví Bílých Karpat.

 


ZO ČSOP Veronica Veronica logo

Panská 9
Brno

tel.: 542 422 750

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.

Pobočka: Hostětín.

 


01/71 ZO ČSOP KoniklecKoniklec

Chvalova 11
Praha 3

tel.: 222 948 758


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

 


PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s. EC Most

Budovatelů 2830

Most

tel.: 476 703 992
Zelený telefon: 800 195 342

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ecmost.cz

Ekocentrum shromažďuje informace o životním prostředí a zprostředkovává je ve srozumitelné podobě věeřejnosti. Zabývá se osvětou a vzděláváním. Funguje jako komunikační prostředník meti veřejností, státní správou a průmyslovými podniky. Ekologické centrum působí při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Most, které zabezpečuje jeho provoz a personální obsazení. Ekocentrum založila Česká rafinérská a další průmyslové podniky působící v oblasti Mostecka.

Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

 


Sdružení KrajinaSdružení krajina

Počítky 2

Žďár nad Sázavou

tel.: 775 239 691  566 521 259   

www.sdruzenikrajina.cz

Sdružení krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.


Ekocentrum RS ČSOP NovojičínskaNovojičínsko

Blahutovice 34

Nový Jičín

tel.:558 272 460

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

 

Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit.


ČEKATEL

 

Ekoinfocentrum ZO ČSOP ČSOP


Škrétova 5

Jihlava

tel.: 721 862 692   

www.ekoinfo-jihlava.cz

Zabývá se vzděláváním a osvětou veřejnosti a odborné veřejnosti formou poradenství dle standardů STEP a formou osvětových akcí, přednášek, seminářů, besed, medializací aktuálních témat v oblasti udržitelného rozvoje, zpracováním projektů, žádostí o dotace a jejich administrací.