Komu jsou kurzy určeny?

  • Úředníkům územně samosprávných celků a zaměstnancům úřadů
  • Pracovníkům ve veřejné správě, příspěvkových organizacích a dalším zaměstnancům ve veřejných institucích (projektoví manažeři, vedoucí odpovědní za zavedení environmentálně příznivého provozu instituce apod.)

Cena: Dle rozsahu a individuální domluvy s objednatelem.

Náplň kurzů

Environmentálně příznivý provoz instituce (AK/PV-167/2014) - rozsah 4 hodiny -principy a motivace, metody environmentálního řízení, legislativní rámec, přehled základních opatření a jejich kvantifikace, průběh environmentální analýzy, návrh opatření, realizace

Environmentálně příznivá opatření v institutích krok za krokem (AK/PV-168/2014) - rozsah 4 hodiny    - zjištění stávajícího stavu (příprava a zpracování vstupní aalýzy), zavedení vybraných opatření (akční plán), kontrola zavádění a vyhodnocení (monitoring a reporting)

Environmentálně příznivá opatření v institucích: od teorie k praxi I. (AK/PV-169/2014) - rozsah 4 hodiny- papír a kancelářské potřeby (úspory, recyklace, nákup), jídlo a potraviny (místní produkce, fair trade, kohoutková voda), odpady (třídění, vlastní kompostér), úspory vody (sociální zařízení, kuchyňky), ochrana biodiverzity ve městě

Environmentálně příznivá opatření v institucích: od teorie k praxi II. (AK/PV-170/2014) - rozsah 4 hodiny -energie v budovách, nákup a provoz kancelářské techniky, environmentálně příznivý úklid budovy, zařízení interiérů budov, doprava

Environmentálně příznivý provoz instituce - Příklady a případové studie (AK/PV-171/2014) - rozsah 4 hodiny - legislativa, certifikáty pro ekologické kanceláře, konkrétní popis opatření v institucích v ČR, inspirativní příklady z Evropské unie

Pozitivní komunikace a motivace k dosahování cílů (AK/PV-172/2014) - rozsah 8 hodin - pozitivní komunikace, zásady úspěšné komunikace, emociální inteligence, motivační faktory k dosažení cíle, praktické nácviky

Jak komunikovat cíl - komunikace, zvládání stresu a konfliktních situací (AK/PV-173/2014)- rozsah 8 hodin- analýza osobnosti, komunikace, argumentace, techniky překonávání nesouhlasu, umění odmítnout, zvládání stresu, konflikt, praktické nácviky)

 

Logo BG na web

 

www.swiss-contribution.cz      www.nadacepartnerstvi.cz
Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.