Vzdělávací program Environmentální poradenství je jednou z nabídek naplňujících poslání Metodického centra STEP. Hlavním posláním programu je podpora a rozvoj ekoporadenství a zvyšování kvality poskytovaných ekoporadenských služeb v Moravskoslezském kraji. Vzdělávací program je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji.

Kdo se může do vzdělávacího programu přihlásit?
• pracovníci organizací poskytujících environmentální poradenství z Moravskoslezského regionu
• uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce se vzděláním zaměřeným na ochranu životního prostředí
• absolventi vysokých škol či studenti posledních ročníků VŠ se zaměřením na ochranu životního prostředí

Zaměření modulů?
Základní modul:
• Environmentální poradenství
Moduly pro ekoporadce a absolventy základního modulu:
• Zelené úřadování
• Udržitelná spotřeba domácností
• Ochrana ovzduší

Jaká jsou kritéria pro účast v modulech?
Základní modul:
• silná motivace a zájem profilovat se v oblasti environmentálního poradenství
• zájem o sebevzdělávání a osobní i profesní rozvoj
• minimálně ukončené středoškolské vzdělání


Moduly pro ekoporadce či absolventy základního modulu:
• splnění všech kritérií pro základní modul
• úspěšné absolvování základního modulu nebo minimálně 3měsíční praxe v organizaci poskytující ekoporadenství

 

Moduly otvíráme průběžně, objeví se v aktuální nabídce metodického centra.

 

Logo BG na web

www.swiss-contribution.cz   www.nadacepartnerstvi.cz


Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.