Zveme Vás na konferenci Odpovědné veřejné zakázky o chytrém, výhodném a environmentálně odpovědném nakupování úřadů a institucí.

Co se na konferenci dozvíte?

  • Proč bychom měli ve veřejných zakázkách myslet i na přírodu.
  • Jak pracovat s environmentálními kritérii veřejných zakázek.
  • Co je šetrné k přírodě, může být šetrné i k financím.
  • Osvědčené postupy a příklady z praxe.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 10. března 2016 od 10.00 do 13.30 ve společenském centru radnice městské části Brno-střed, Dominikánská 2.

Akce je určena především zástupcům zadavatelů (obce, instituce veřejné správy), neziskového sektoru a firem. Každý účastník konference obdrží zdarma publikaci Odpovědné veřejné zakázky – manuál pro chytré a výhodné nakupování.

Na konferenci se můžete přihlásit zde  registrace je podmínkou účasti! Počet míst je omezen.

Účast na konferenci je zdarma.

Harmonogram konference:

9.30–10.00 příchod, registrace a drobné občerstvení

10.00–13.00 zahájení akce, příspěvky přednášejících, moderovaná panelová diskuse

13.00 oběd ve formě společného eko-rautu

Účastníci panelové diskuse:

Mgr. Renata Placková – Odbornice na zelené úřadování a provoz kancelářských provozů. 

Mgr. Dalibor Halátek – Náměstek primátora statutárního města Opava. Opava může být v mnohém vzorem ostatním městům v zavádění environmentálních inovací do provozu svého úřadu.

Mgr. Daniel Hájek – Vedoucí odboru dobrovolných nástrojů a expert MŽP na environmentální kritéria veřejných zakázek.

Miroslav Kohel – Odborník na šetrnou péči o veřejnou zeleň.

Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. – Odborník na úspory energií a šetrnou elektrickou energii.

Diskusi moderuje Hana Chalupská.

 

Plakát konference ke stažení a šíření.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.