Upozorňujeme, že Nadace partnerství ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí grantu z programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO) a k předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO. Uzávěrka 1. Výzvy je 24.03.2014, do 16:00!

Bližší informace zde.