Dárce: Statutární město Brno

Výše podpory: 25 000 Kč

Záměr projektu: Projekt se soustředí na nové téma – problematické nadužívání herbicidů a to konkrétně při údržbě veřejných prostranství. Prostřednictvím osvěty a prezentací alternativních nechemických postupů (s důrazem na nezávislost – jde o postupy, nikoliv konkrétní výrobky či výrobce) budeme měnit zažitou praxi při údržbě. Zaměříme se na osvětu veřejné správy (správce veřejných prostranství) a vypracujeme postupy, jak požadavky na nechemickou údržbu zahrnout do vypisovaných veřejných zakázek.