Dárce: Nadační fond Zelený poklad

Výše podpory: 21 500 Kč

Záměr projektu: 

Snížit množství chemikálií, zejména herbicidů používaných při údržbě veřejných prostranství v Plzni. Neočekáváme úplnou eliminaci, ale chceme přispět do veřejné diskuse ověřenými informacemi a nabídnou správcům veřejných prostranství praktická řešení problému. Zkušenosti z jiných měst, se kterými STEP spolupracuje, jsou poměrně snadno přenositelné a aplikovatelné.

Změna zažitých postupů (zde na údržbu zeleně a veřejných prostranství) vyžaduje dlouhodobou práci, informování, vysvětlování. V projektu se soustředíme na veřejnou správu (zadavatele údržby), městské a soukromé firmy, které údržbu provádí a zainteresovanou veřejnost (uživatele veřejných prostranství i údržbáře alespoň části z nich).

Dílčí cíle:

• Zvýšit povědomí veřejné správy a příslušných pracovníků o rizicích spojených s používáním chemikálií na veřejných prostranstvích.

• Srozumitelnou formou a bez komerční prezentace konkrétních výrobků informovat o alternativních postupech údržby veřejných prostranství.

• Zvýšit povědomí o této problematice mezi veřejností.

 

Veřejná prostranství bez chemie - seminář pro veřejnou správu - pozvánka zde.

Plevel není nepřítel? Aneb zahrada bez chemie - beseda pro zahrádkáře - pozvánka zde.

Na semináři pro veřejnou správu proběhla také ukázka strojů, které dokáží odstraňovat plevel bez chemie rotačními kartáči (a zde také), horkem z infračervených zářičů, párou (také zde), která si poradí i s graffiti, letáky a žvýkačkami.

 

Logo RGB