Dárce: Podpořeno Magistrátem města Brna

Role STEP: nositel projektu

Obsah: Projekt a jeho výstupy posílí kapacitu při plánování a zavádění environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci.

Hlavní cíl projektu:

Ze samospráv zapojených městských částí udělat nositele environmentálních inovací, které pozitivně ovlivní život v obci a budou inspirací a pobídkou pro změnu v chování občanů. Zároveň poslouží jako příklad dobré praxe pro další samosprávy.

 

Dílčí cíle:

  • Zavést ekologický provoz na úřadech zapojených samospráv.

  • Zahrnout environmentální kritéria do veřejných zakázek obcí podle zákona o veřejných zakázkách.

  • Vzdělat pracovníky samospráv v principech ekologického provozu a nakupování, zvýšit jejich environmentální povědomí v této oblasti.

Naplnění všech cílů je logicky provázáno, vzájemně se doplňují a fungují v synergii.

 

 

Cílové skupiny:

  • Úředníci místních samospráv 

  • Občané zapojených městských částí

  • Samosprávy dalších obcí, kterým budou modelové obce sloužit jako příklad dobré praxe.

 

                                                      

                         logo BrnoS podporou statutárního města Brna.