Dárce: Statutární město Brno

Výše podpory: 25 000 Kč

Záměr: V projektu přinášíme veřejné správě ověřené a přehledné informace proč a jak provozovat úřady a instituce v souladu s principy udržitelného rozvoje. Seznamuje pracovníky veřejné správy s legislativou a osvědčenými postupy a ukazuje na příkladech dobré praxe cesty a dobrá řešení, které je možné aplikovat i jinde.

Konkrétní výstupy:

- aktualizace webových stránek 

- semináře pro pracovníky veřejné správy v Brně

- vyhledání a prezentace příkladů dobré praxe v Brně

 

logo Brno