Dárce: Jihomoravský kraj

Výše podpory: 27 000 Kč

Záměr projektu: Snížit množství chemikálií, zejména herbicidů používaných při údržbe veřejných prostranství v Jihomoravském kraji. Chceme přispět do veřejné diskuse ověřenými informacemi a nabídnout správcům veřejných prostranství praktická řešení problému.

Konkrétní výstupy:

- Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích. Metodika pro zadávání veřejných zakázek. (2017) Alternativní postupy pro údržbu veřejných prostranství bez herbicidů, zejména glyfosátu.

- Metodický postup pro zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejných prostranství bez chemie

- Seminář pro veřejnou správu na toto téma

 

Logo JMK