Dárce: Nadace Veronica

Výše podpory: 35 000 Kč

Záměr projektu: Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou v městském prostředí často používány herbicidy, nejčastěji na bázi glyfosátu (nejznámější je Roundup fy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často užívány nesprávně a způsobují ohrožení vodních toků (jsou toxiké pro vodní organismy) a jde o pravděpodobné karcinogeny. V městském prostředí je expozice obyvatel zvlášť významná. Přitom existují alternativní mechanické a termické postupy, jak nežádoucí rostliny odstraňovat. Projekt rozšiřuje povědomí o nich mezi správci veřejných prostranství (magistrát, ÚMČ), firmami, které tyto služby nabízí i veřejností. Město Brno usiluje o snížení spotřeby glyfosátu a jeho náhradu. Projekt tak funguje v synergii s tímto trendem, představuje alternativy správcům a firmám (s vyloučením klasické komerční prezentace) a vysvětluje veřejnosti důsledky a souvislosti používání herbicidů ve městech. Zkušenosti z Brna jsou aplikovatelné v dalších městech. 

Konkrétní výstupy:

- Seminář pro správce veřejné zeleně

- Seminář pro zahrádkáře a veřejnost

Nechemické odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích. Metodika pro zadávání veřejných zakázek. (2017) Alternativní postupy pro údržbu veřejných prostranství bez herbicidů, zejména glyfosátu.

 

Logo Nadace Veronica