loga fondnno nros partnestvi eeagrants velka rgb

 

Dárce: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Role STEP: nositel projektu

Kontakty:

Vedení:Ing. Kamila Kameníková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace: Mgr. Renata Placková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postup realizace můžete sledovat na těchto stránkách. Chystané akce a pozvánky najdete průběžně  v sekci Aktuality.

Obsah:Projekt posílí profesionalitu NNO, konkrétně environmentálních poraden (ekoporaden). Prostřednictvím rozvoje spolupráce ekoporaden v rámci Sítě ekologických poraden s přesahem mimo její členství budou posíleny vzájemné mechanismy výměny zkušeností a sdílení know-how v ekoporadnách, což povede k větší profesionalitě a zkvalitnění služeb široké veřejnosti. Součástí projektu je také systematické vzdělávání ekoporadců.

Aktivity projektu:
1. Síťování a aktualizace ekoporadenského know-how

- dvoudenní setkání ekoporaden

- publikace environmentální poradenství (metodika, praxe)

- elektronická databáze ekoporaden a ekoporadenských sítí


2. Zvyšování kvalifikace v ekoporadnách

- jednodenní školení pro ekoporadce (6x odborné, 2 x soft skills)


3. Týdenní škola ekoporadce

- pětidenní intenzivní kurz pro začínající ekoporadce a dobrovolníky poraden, metodika, odborné minimum, soft skills, seznámení s prostředím (2x se stejným programem v Čechách a na Moravě)


4. Budování kapacit organizace

- aktualizace stanov podle nového Občanského zákoníku

- vzdělávání pracovníků STEP

Cílové skupiny:

Ekoporadkyně a ekoporadci – zvyšování kvalifikace, sdílení know-how

Pracovníci organizací zaměřených na ochranu ŽP – informační rámec k často kladeným otázkám ze strany veřejnosti

Dobrovolníci ekoporaden, studenti a absolventi environmentálních a přírodovědných oborů – zvyšování kvalifikace a rozhledu, průprava na plnohodnotné zapojení do práce NNO/ekoporaden

Všechny aktivity vedou ke zlepšení a profesionalizaci služeb ekoporaden a jsou tedy přínosem pro nejširší veřejnost.