Ekoporadenství - síťování, vzdělávání, metodika

Projekt byl zahájen v srpnu 2014.

Na podzim byla zahájena práce na aktualizaci databáze ekoporaden a ekoporadců (oslovení poraden, vyhledávání nových organizací, revize údajů)

20. listopadu 2014 proběhlo první ze série školení pro ekoporadce. Uskutečnilo se v zasedací místnosti Zeleného kruhu v Praze. Seminář byl na téma Voda ve městech, lektoroval Mgr. Lukáš Koucký z Ekocentra Koniklec.

20. - 24. 2. 2015 proběhla první ze dvou škol pro ekoporadce, v centru Vespolek u Jindřichova Hradce. Více v pozvánce a programu. Účastnilo se jí 16 studentů.

10. března se uskutečnilo druhé ze školení pro ekoporadce, na téma Média, komunikace a PR ekoporadny. Lektorem byl Vratislav Vozník ze Sdružení Arnika. Více v pozvánce.

30. - 31. března na Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna proběhlo dvoudenní setkání ekoporaden z celé ČR. Na programu bylo shrnutí a prezentace činností, metodické přednášky, diskuse a plánování.

29. dubna 2015 se třetího školení pro ekoporadce zaměřené na odpadové hospodářství v obcích zúčastnilo 10 ekoporadců. Vedl ho Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika a proběhne v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33 v Brně. Více v pozvánce.

10. června 2015 se uskuteční další ze seminářů pro ekoporadce, na téma Živočichové ve městech bude přednášet Evžen Tošenovský z České společnosti ornitologické. Seminář proběhne v Brně.

Od 14. do 18. září 15 studentu absolvovalo druhý turnus Týdenní školy pro ekoporadce, tentokrát v ekocentru Hostětín. Program bude obdobný jako v Jindřichově Hradci a bude doplněn prohlídkou extenzivních sadů kolem Hostětína, kořenovou ČOV a výkladem o energetice obce.

24. září byl opět v Praze v zasedací místnosti Zeleného kruhu na Lublaňské 18 v Praze další ze seminářů pro ekoporadce. O energetice a obnovitelných zdrojích bude přednášet Ing. Edvard Sequens ze Sdružení Calla.

14. října se konal druhý seminář zaměřený na měkké dovednosti: Komunikaci, asertivitu, sebeprosazení (ovšem nikoliv na úkor druhých). Vedl ho Mgr. Vladislav Kos. Seešli jsme se opět v Otevřené zahradě v Brně.

4. listopadu jsme uspořádali předposlední ze seminářů pro ekoporadce: O ochraně ovzduší mluvila Ing. Milena Vágnerová z Ekocentra Most.

Aktualizovali jsme databázi ekoporadenských sítí a ekoporaden. Na novou podobu se můžete podívat tady.

 

20. ledna se uskutečnil poslední seminář pro ekoporadce věnovaný účastenství spolků a veřejnosti ve správních řízeních, možnostem ovlivňování věcí veřejných a případům, kde se právě tohle povedlo. O nelehkém tématu fundovaně promluvila Hana Chalupská z Nesehnutí. Pozvánka je na světě.

Vydali jsme novou publikaci Ekoporadenství. Manuál pro poradny a poradce. Podorobný průvodce vás seznámí se zakládáním a provozem ekoporadny, principy ekoporadenské práce, dovednostmi, které jsou pro ekoporadce denním chlebem. Ke stažení v elektronické podobě, v tištěné v naší kanceláři.

 

 

loga fondnno nros partnestvi eeagrants velka rgb

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz