Partnerská a subdodavatelská účast STEP v dalších projektech:

 • KAPKA 21 - Královéhradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život)
  • role STEP: partner
  • aktivity: metodické vzdělávání k ekoporadenství a evaluace ekoporaden a jejich aktivit (včetně vytvoření metodiky)
 • Zelená pro Zlínský kraj
  • role STEP: subdodavatel
  • aktivity: dvouletý cyklus vzdělávání v rámci modulu „zelené hospodaření", metodická a odborná podpora aktivit
 • Vzdělávací cyklus pro obce Libereckého kraje, spolupráce s firmou INGENIUM
  • série dvoudenních seminářů Ekologizace a efektivizace provozu správního úřadu s akreditací pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě
 • ENVIC - Environmentální informační centra
  • metodický seminář k ekoporadenství a stáže pro poradny v Plzeňském kraji
  • role STEP: subdodavatel
 • Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu
  • příprava textu příručky k odpovědnému nakupování, lektorování dlouhodobého kursu a seminářů, metodické vedení případových studií na municipalitách
  • role STEP: subdodavatel
 • Síť environmentálních informačních a poradenských center v Karlovarském kraji
  • role STEP: partner
  • aktivity: lektorování seminářů (zejména metodických), stáže začínajících ekoporadců v zaběhnutých ekoporadnách, doplnění a aktualizace informačního zázemí pro ekoporadny
 • Ústecký kraj - kraj přírody i člověka
  • Úvodní seminář k ekoporadenství a spolupráce na textu publikace Rukověť ekoporadenství
  • role STEP: subdodavatel
 • Mosek - Moravskoslezská síť ekoporaden
  • Role STEP: partner
  • aktivity: lektorování seminářů, workshopů, konzultace, tutoring, poskytování informačních materiálů