Název projektu:
ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ

Dárce:
Ministerstvo životního prostředí, rok poskytnutí 2004

Role STEP:
Nositel projektu

Obsah:
I v České republice se veřejné instituce pomalu začínají zajímat o to, jaké prostředí nabízejí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, za jakých podmínek jsou provozovány, s jakými dopady na životní prostředí a jak jsou v tomto ohledu vnímány. Environmentálně příznivé prostředí a chování veřejných institucí (úřadů, knihoven, škol, ...) nejen že šetří životní prostředí, ale má i další důležité role: pozitivně ovlivňuje své okolí - zaměstnance a jejich rodiny, občany, žáky, návštěvníky, firmy a zároveň může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu (jak ukazují zkušenosti ze zahraničí).

Cíl projektu:
Cílem projektu je metodická podpora pro aktivity zaměřené na zlepšení životního prostředí ve veřejných institucích a posílení jejich zájmu o tento přístup.

Předmět:
podpora udržitelné spotřeby ve veřejné správě

Výstupy:
• vytvoření metodické příručky Zelené úřadování
• zorganizování workshopu pro ty, kteří se věnovali zavádění opatření
• vytvoření ankety, jejímž výstupem byl přehled a zhodnocení institucí, které se ozeleněním svého provozu zabývaly
• webové stránky www.zeleneuradovani.cz