Název projektu:
ECO STANDS FOR

Dárce:
Evropská komise, program Leonardo da Vinci, rok poskytnutí 2004

Role STEP:
Nositel projektu

Obsah:
Projekt ECO STANDS FOR spojuje 18 partnerů z 8 zemí, kteří společně vytvářejí standardy environmentálního poradenství na úrovni Evropy a vzdělávací kurz pro poradce. Za ČR je do projektu zapojena Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií a Síť ekologických poraden jako garant modulu zaměřeného na tvorbu standardů. Koordinátorem projektu je rakouská asociace ekoporaden "die umweltberatung". Přehled všech partnerů najdete zde.

Cíl projektu:
Tvorba kvalitních standardů environmentálního poradenství pro evropské ekoporadce.

Výstupy:

  • Analýza sítí ekoporaden, profilů pracovní pozice a odborného vzdělávání v Evropě
  • Příručka standardů pro profesní vzdělávání poradců
  • e-learningový vzdělávací kurz Ecomoodle a trénink