Název projektu:
KOMPaS - Kompetentní poradenství a uvědomělí spotřebitelé

Dárce:
Evropská komise prostřednictvím NROS, program Transition Facility 2004, rok poskytnutí 2007

Role STEP:
Nositel projektu

Obsah:
Projekt usiluje o zvýšení kvality poradenských služeb a růst kvalifikace poradců tak, aby přispívali k naplňování práv spotřebitelů, zejména práva na odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí, dále na ochranu zdraví a bezpečnost, ochranu ekonomických zájmů, informace a výchovu. Místo působnosti: Jihočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj s dopadem i do dalších krajů ČR.

Cíl projektu:
Celkovým cílem projektu je přispět k naplňování práv spotřebitelů posílením odborné kapacity poradenských služeb poradenských organizací v souladu s Koncepcí spotřebitelské politiky ČR na léta 2006 - 2010.

Výstupy:

 • literární rešerše - text v tištěné (kopírované) i elektronické (pdf) podobě
 • adresář expertů - přehled kontaktů a oblastí působností, v tištěné i elektronické podobě
 • odborná studie - posudky a doporučení k sledovaným výrobkům a službám, text v tištěné (kopírované) i elektronické (pdf) verzi
 • zpráva Mapování dostupnosti vybraných výrobků a služeb - text v tištěné (kopírované) i elektronické (pdf) podobě
 • komunikační strategie - text v tištěné (kopírované) i elektronické (pdf) podobě,
 • odborný dvoudenní kurz
 • powerpointová prezentace - elektronický soubor (ppt)
 • učební texty - text v tištěné (kopírované) i elektronické (pdf) podobě,
 • Informační sada Zelené úřadování - součástí jsou Informační listy Kancelářská technika, Kancelářské potřeby, Uklízíme ekologicky,
 • CD ROM Zelené úřadování
 • Stolní kalendář Zelené úřadování pro rok 2007