Název projektu:
Poradenství pro udržitelnou spotřebu (PUS)

Dárce:
Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS, Blokový grant, rok poskytnutí 2008.

Role STEP:
Nositel projektu

Obsah:
Projekt se zaměřuje na rozvoj metod environmentálního poradenství, školení poradců a pilotní ověření navrhovaných metod v institucích veřejné správy včetně zajištění zpětné vazby pro jejich úpravu a zlepšení. Součástí projektu je i prezentace jeho výstupů formou publikací, spolupráce s médií, www stránek.

Cíl projektu:
Aktivity projektu směřují k tomu, aby se environmentální poradenství v oblasti udržitelné spotřeby veřejné správy stalo vyhledávanou a kvalitní službou a přispělo tak k naplnění celkového záměru podpory udržitelné spotřeby ve veřejném sektoru prostřednictvím služeb a dalších aktivit NNO.
Z pohledu environmentálních poraden tak bude hlavním cílem rozšíření nabídky a zvýšení kvality jejich služeb, z pohledu úřadů veřejné správy a jimi zřizovaných institucí pak možnost najít konkrétní řešení pro takové způsoby provozu a nákupů, které snižují negativní vlivy na životní prostředí, myslí na zlepšení v oblasti sociální a zároveň jsou ekonomicky efektivní.

Výstupy:
• Metodika pro zavádění udržitelné spotřeby do veřejné správy (s důrazem na komplexní vstupní hodnocení a návrh opatření založený za zohlednění ekonomických, environmentálních a příp. sociálních aspektů)
• Školící materiály - prezentace (powerpoint), podklady pro cvičení
• E-learningový kurz - samostatný modul k zelenému úřadování s využitím platformy moodle
• Stolní kalendář Zelené úřadování 2010 - sbírka dobrých příkladů
• Informační leták - jednotně strukturovaná informace o zeleném úřadování obsahující tipy, příklady a nápady (motivace úřadů k zavádění) a také nabídku služeb ekoporaden vycházející z jednotlivých částí metodiky Připravena bude v elektronické podobě - vystavená na www.zeleneuradovani.cz (případně na webech dalších poradenských organizací), dále jako pdf soubor a také v tištěné podobě jako informační
Sborník příspěvků ze závěrečné konference a pro zájemce i tiskem
• Webové stránky www.zeleneuradovani.cz