Dárce: Státní fond životního prostředí

Role STEP: nositel projektu

Obsah: rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb, a to zejména podporou poskytování vyšších a komplexnějších typů poradenských služeb

Výstupy a výsledky projektu:

 • Publikace Ekoporadenství
 • Publikace Ekoporadenství v praktických příkladech
 • Elektronické nástroje - úprava
 • Aktualizace „dotazů" v rámci wikikartotéky
 • Dokumentace k pilotnímu ověření certifikace ekoporaden (norma, schéma, žádost, sebehodnotící zpráva, pokyny pro ekoporadny, žádost o vydání osvědčení ekoporadce)
 • Workshopy a diskuse členů pracovní skupiny
 • Závěrečný workshop všech zúčastněných stran (k certifikaci)
 • zpráva „Pilotní ověření certifikace - příležitosti a omezení z pohledu NNO"
 • příklady a projekty z publikace Environmentální poradenství v praktických příkladech -pravidelná rubrika časopisu Veronica
 • Soubor výstavních panelů
 • Realizace výstavy včetně vernisáží
 • CD - „Environmentální poradenství - metody, příklady"
 • Závěrečný seminář na závěr aktivity II.
 • Valná hromada STEP s metodickým dnem
 • Soutěž poradenských projektů
 • Tisková zpráva
 • Tisková konference
 • Informace k projektu na webové stránce www.ekoporadna.cz