Dárce: Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce, Fond environmentální odbornosti. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Role STEP: nositel projektu

Obsah: Projekt a jeho výstupy posílí kapacitu při plánování a zavádění environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci.
Realizací projektu dojde:
- k pilotnímu zavedení environmentálně šetrného provozu ve veřejné instituci , včetně jeho ekonomických či organizačních dopadů,
- ke zvýšení informovanosti a přímému ovlivnění chování dalších 6 institucí spadajících pod správu partnera projektu,
- ke zvýšení informovanosti dalších cílových skupin zejména návštěvníků/klientů Statutárního města Opava, výrobců, prodejců, poskytovatelů služeb, rodinných příslušníků zaměstnanců, občanů,
- k oslovení „dobrým příkladem" ostatních organizací veřejné správy, které mohou využít konkrétních podnětů a opatření k vlastní realizaci,
- k propojení a spolupráci neziskového a veřejného sektoru s bonusem bourání předsudků,
- v konečném důsledku ke změnám přístupů směrem k udržitelným modelům všech cílových skupin.

Z dlouhodobé perspektivy projekt a realizace jeho aktivit přispějí k uvědomění si, že veřejné instituce mohou být významným „hráčem" v rámci udržitelného rozvoje a mohou se na jeho uplatňování podílet svým vlastním chováním a příkladem.

Aktivity projektu:
Aktivita 1 - Příprava operativních dokumentů
Aktivita 2 - Komunikační podpora procesu
Aktivita 3 - Zavádění opatření a monitoring dopadu opatření a jeho vyhodnocení
Aktivita 4 - Zpracování vstupních analýz u vybraných příspěvkových organizací spravovaných Městským úřadem Opavy
Aktivita 5 - Medializace celého projektu

Cílové skupiny:
Přímí příjemci:
• Pracovníci MMO/Statutárního města Opava (jednak jako „běžní" zaměstnanci, jednak jako např. projektoví manažeři či vedoucí odpovědní za zavedení přístupu do organizace či zastupitelé města)
• Pracovníci příspěvkových organizací spravovaných Městským úřadem Opavy v jejichž organizacích dojde ke zpracování Vstupní analýzy pro navržení environmentálně šetrného provozu 

Nepřímí příjemci:
• Odborná i laická veřejnost
- návštěvníci webových stránek žadatele i partnera prezentujících jednotlivé výstupy projektu
- odběratele zpravodaje Hláska (obyvatelé města Opava)
- účastníci akcí žadatele i partnera, kde budou výstupy projektu prezentovány (obyvatelé města Opava, členové Národní sítě Zdravých měst ČR, členové a spolupracující organizace se STEP a další)
• Nepřímo také návštěvníci Městského úřadu Opava, výrobci a dodavatelé, spolupracovníci a rodinní příslušníci zaměstnanců

 

                                               MZP logo RGB v2       SWISS Cntrb LOGO BILE

www.mzp.cz                      www.swiss-contribution.cz