Dárce: Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Role STEP: nositel projektu

Obsah: Sub-projekt si klade za cíl přispět k rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných kvalifikovaných služeb environmentálního poradenství pro veřejnost v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.
Konkrétně se sub-projekt zaměřuje na vytvoření a poskytnutí nástrojů pro metodickou a informační podporu ekoporaden prostřednictvím rozšíření vzdělávacího programu o distanční formu. Organizace tak mají možnost získat cenný zdroj aktuálních informací bez nutnosti finančních i časových nákladů na dopravu.
Cílem sub-projektu je i podpora spolupráce mezi poradnami, zviditelnění poradenství a jeho metod dalším institucím v rámci propagace ekoporadenství. 

Aktivity projektu:

AKTIVITA 1: Příprava a tvorba koncepce distančního vzdělávání ekoporadců
AKTIVITA 2: Aktualizace a doplnění vzorových ekoporadenských „otázek a odpovědí"
AKTIVITA 3: Tvorba e-learningového vzdělávacího programu
AKTIVITA 4: Pilotní realizace distančního vzdělávání včetně evaluace
AKTIVITA 5: Komunikace a prezentace

Cílové skupiny:
Do cílové skupiny zahrnujeme několik podskupin, jejichž potřeby jsou v některých aspektech podobné, jedná se o tyto cílové skupiny:

  • Ekoporadci a ekoporadkyně
  • Dobrovolníci pracující v NNO a organizacích zabývajících se ochranou životního prostředí.
  • Absolventi VŠ a studenti vyšších ročníků environmentálních a přírodovědných oborů

 

Logo BG na web

www.swiss-contriburion.cz                www.nadacepartnerstvi.cz