Cílem vzdělávacího kurzu udržitelná spotřeba domácností je seznámit s jedním z velmi důležitých témat environmentálního poradenství. Ve čtyřech kapitolách Principy udržitelné spotřeby; Analýza životního cyklu, ekoznačení; Environmentálně šetrné nakupování; Environmentálně šetrný provoz domácnosti by se studentka či student měla dozvědět maximum informací k tématu. Text je určen pro začínající ekoporadce, ekoporadkyně a zájemce o environmentální poradenství; vstupní úroveň - předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a zájem o životní prostředí a zájem o ekologický životní styl.